Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

Архіви

Volume: 8, Issue: 3, 2016

Показані 1-10 із 10 записів.
НазваAuthor(s)Мова
Визначено вплив суб’єктів корпоративного та індивідуального секторів на відтворювальний роз-виток стратегічного зернового ринку України. Обґрунтовано методичний підхід до оцінки відтворюваль-ної ефективності збутових каналів, що базується на порівняльному
 • О В Нікішина
ukr
СТАН КОНКУРЕНЦІЇ НА РОЗДРІБНОМУ РИНКУ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ
 • О. О. Голубьонкова
 • М. Г. Брайко старший викладач
ukr
ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ
 • В. С. Мартыновский
 • Т. А. Кулаковская
 • Д. Ф. Фарзетдинов
rus
АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
 • В. А. Самофатова
ukr
ПРО ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
 • В. І. Колесник
ukr
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ
 • Т. Д. Маркова
 • Г. Б. Пчелянська
ukr
ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ В КОМП’ЮТЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
 • Г. Б. Пчелянська
 • Т. Д. Маркова
 • К. С. Дойчева
ukr
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАЛОГО БІЗНЕСУ
 • К. В. Стасюкова
ukr
ПАРАДИГМЫ СОЦИОТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КАДРОВ В XXI ВЕКЕ
 • Г. В. Ангелов
 • А. А. Шевченко
ukr
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕНЕДЖЕРСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
 • Г. А. Черняк
 • Г. В. Ангелов
ukr