Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

Рецензування

Порядок рецензування наукових статей, що надійшли в редакцію журналу «Економіка харчової промисловості»:

 1. Рукописи наукових статей, що надійшли в редакцію, проходять обов’язкове рецензування;
 2. При надходженні статті визначається відповідність рукопису статті профілю журналу та вимогам до оформлення.
 3. Далі рукопис статті в обов'язковому порядку перевіряється щодо плагіату.
 4. Після розгляду рукопису статті на засіданні редакційної колегії та перевірки щодо плагіату, рукопис направляється на рецензування спеціалісту (доктору економічних наук), що має найбільш близьку до теми статті наукову спеціалізацію. Якщо стаття не відповідає тематиці журналу та/або допустимому відсотку унікальності тексту, то автора повідомляють про неможливість її публікації або рукопис статті направляється на доопрацювання.
 5. Тип рецензування - двостороннє сліпе (анонімне). Надіслані рецензентам рукописи являються приватною власністю авторів та включають відомості, що не підлягає розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії статей, а також передавати статті на рецензування іншому спеціалісту.
 6. Термін рецензування складає не більше двох тижнів.
 7. Рецензент оцінює:
  • відповідність наповнення статті її назві;
  • структуру статті (постановка проблеми та мета дослідження, аналіз наукової літератури, виклад та обґрунтування результатів досліджень, висновки);
  • наявність в статті наукової новизни;
  • переваги і недоліки статті.
 8. Рецензент дає висновок про можливість публікації статті:
  • прийняти статтю;
  • прийняти статтю із незначною доробкою - автору направляється текст рецензії із пропозицією внести необхідні зміни і доповнення в статтю або аргументовано відмовити зауваження рецензента, далі рукопис статті розглядається на засіданні редакційної колегії на предмет виконання вимог рецензента;
  • розглянути статтю повторно після суттєвої переробки - автору направляється текст рецензії із запрошенням переробити статтю, далі перероблена автором стаття направляється на повторне рецензування;
  • відхилити статтю – мотивована відмова направляється автору, до повторного розгляду стаття не подається.
 9. В разі відмови від виправлення зауважень рецензента, публікація статті в журналі відхиляється.
 10. Рукописи статей, прийнятих до публікації, автору не повертається.
 11. Рукописи статей, не прийнятих до публікації, разом із текстом мотивованої відмови, повертаються автору.