Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

Про журнал «Економіка харчової промисловості»

Науково-періодичне видання «Економіка харчової промисловості» включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32 згідно наказу МОН України від 07.05.2019 № 612 «Про затвердження рішень атестаційної колегії міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 23 квітня 2019 року» за спеціальностями 051, 071, 072, 073, 075, 076, 241, 242, 281, 292.

Важлива інформація! Наказом Міністерства освіти і науки України №918 від 18 серпня 2021 року Одеська національна академія харчових технологій реорганізована у одеський національний технологічний університет.

Журнал «Економіка харчової промисловості» зареєстровано Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення. Рішенням ради №1549, протокол №15 від 09.05.2024 (Ідентифікатор медіа: R30-04056)

Міністерством Юстиції України: Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія KB No.25375-15315ПР вiд

Засновниками видання є ДУ "Інститут ринку і економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України" і одеський національний технологічний університет.

Журнал орієнтований на широку категорію читачів, серед яких наукові працівники, викладачі, аспіранти, студенти та спеціалісти у галузі економіки харчової промисловості.

Програмними цілями видання є пропагування наукових досягнень в галузі економіки та їх застосування у наукових дослідженнях і в практичній діяльності підприємств харчової промисловості.

Теми журналу

Матеріали статей проходять обов’язкове рецензування. Мова видання: українська та англійська.

Журнал запрошує до співпраці та підтримки наших шановних авторів, читачів і фахівців харчової промисловості.

Бізнес модель заснована на засадах спонсорської допомоги. Одним із спонсорів є "Клуб молодих вчених". Плата за публікацію відсутня.

З 2014 року наш журнал виходить на базі платформи Open Journal Systems (OJS) яка забезпечує процеси редакційного доопрацювання, публікації та після публікаційної підтримки. До 31 грудня 2014 року статті можна подавати як електронною поштою так і через платформу OJS, попередньо зареєструвавшись там як користувач. З 1 січня 2015 року матеріали в публікацію будуть прийматися виключно через платформу Open Journal Systems.

Періодичність видання – 4 рази на рік; 500 примірників.

Поточна сторінка на Open Journal Systems

Всі публікації перевіряють на плагіат Unicheck (поточна версія), Viper і neXT (попередня версія).

Підтримка: Центр видання наукової періодики та інформаційної підтримки Посилання