Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

Archives

Volume: 13, Issue: 1, 2021

Showing 1-11 of 11 items.
TitleAuthor(s)Language
Національна безпека та державна політика в сфері реалізації морського потенціалу України
 • О. В. Ніколюк
 • І. О. Седікова
 • М. В. Клевець
ukr
Імплементація сервісних інновацій в організацію діяльності закладів ресторанного господарства
 • Т.П. П. Новічкова
 • Т. Є. Лебеденко
 • В. К. Новічков
ukr
Діагностика екологічної ємності національної економіки у секторальному вимірі
 • О. В. Нікішина
ukr
Аналіз власного капіталу м’ясопереробних підприємств України як основного джерела їхнього фінансування та розвитку
 • О. П. Ощепков
 • С. О. Магденко
ukr
Aspects of financial analysis of the company's equity in modern conditions
 • N. Kuprina
 • T. Markova
 • O. Velychko
eng
Виробничий потенціал молокопереробних підприємств України у контексті євроінтеграційного розвитку
 • І. О. Крюкова
ukr
Теоретичний базис механізмів формування ефективної логістики товарних ринків
 • О. В. Нікішина
ukr
Статистична оцінка формування зовнішньої торгівлі України готовими харчовими продуктами
 • П. О. Антонюк
 • О. П. Антонюк
 • Т. М. Ступницька
 • Х. О. Баранюк
ukr
Інноваційні напрямки розвитку закладів готельного господарства
 • А. К. Д’яконова
 • Ф. А. Трішин
 • Л. А. Тітомир
 • О. М. Коротич
ukr
Удосконалення сервісу на підприємствах індустрії гостинності шляхом проектування дегустаційних залів
 • Г. М. Ряшко
 • Н. В. Асауленко
 • Т. П. Новічкова
ukr
Механізм реалізації регуляторної політики економічної безпеки в аграрному секторі України
 • А. В. Балян
 • І. Ю. Гришова
 • Л. Л. Марчук
ukr