Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

DOI: 10.15673/fie.v10i1.861 (ukr)

  • Н. А. Добрянська
  • С. С. Стоянова - Коваль
  • О. В. Ніколюк

Аннотація | Повний текст: В статті наведено результати аналізу сучасного стану туристичної галузі Одеської області. Ро-зглянуто питому вагу туристів регіону. У 2016 р. серед громадян Одеської області існує великий попитна закордонні подорожі, оскільки люди вирішили витрачати гроші на дорогі та якісні свята в інших кра-їнах. І є абсолютно протилежна ситуація із зацікавленістю іноземців у туристичному напрямку Одесь-кої області, попит на іноземних туристів дуже низький. Що стосується внутрішніх туристів, їх кількістьперебуває на середньому рівні. Проаналізовано тенденції чисельності іноземних та внутрішніх турис-тів у регіоні. З 2000 до 2003 року кількість іноземних туристів в Одеській області збільшилася. У 2003році найбільша кількість іноземних туристів була зареєстрована і склала 1 22860 чоловік. У 2004 роцівідбулося різке зниження внаслідок революції. В роботі розглянуто існуючі негативні тенденції функці-онування туристичної сфери та запропоновано шляхи вирішення проблем розвитку туристичної діяль-ності в Одеському регіоні.

Ключові слова:

  • туризм, туристична галузь, туристична сфера, внутрішній туризм, іноземні ту- ристи.