Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

ДОСЛІДЖЕННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ

DOI: 10.15673/fie.v9i4.741 (ukr)

  • І. М. Агеєва
  • О. В. Агаркова

Аннотація | Повний текст: У статті розглянуто та проаналізовано основні базові стратегії розвитку підприємств: стратегіяконцентрованого зростання, інтегрованого зростання та диверсифікованого зростання. Розглянутосучасний стан виноробної галузі України, її позитивні та негативні тенденції функціонування, визначеніосновні проблеми розвитку галузі. З’ясовано, що в Україні залишилося виноградників біля 50 тис. га.Більшість площ скоротилася саме у сільськогосподарських підприємствах – постачальниках сировинина переробку. З’ясовано, що виробництво винограду є високорентабельним, тобто перспективним, аємність ринку досить значна. Визначено які комплекси стратегій використовують підприємства виноробної галузі. Надано рекомендації щодо пріоритетних напрямків розвитку та підвищення економічноїефективності діяльності підприємств галузі.

Ключові слова:

  • стратегія розвитку, стратегія управління, стратегічний аналіз, стратегічне планування, виноробна галузь, виноробство, конкурентоспроможність.