Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

АСПЕКТИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ ЗА ГОТОВУ ПРОДУКЦІЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

DOI: 10.15673/fie.v10i1.872 (ukr)

  • Т. Д. Маркова
  • М. М. Стрепенюк
  • Г. А. Римар

Аннотація | Повний текст: У статті розглядається сутність поняття «дебіторська заборгованість», «готова продукція», те-оретичні та практичні аспекти організації обліку розрахунків з вітчизняними покупцями та замовникамиза реалізацію готової продукції на підприємстві. На базі дослідження та узагальнення сформовановласну дефініцію понять «дебіторська заборгованість» та «готова продукція». Здійснено аналіз пито-мої ваги дебіторської заборгованості підприємств за економічних видом діяльності промисловість таобсяг реалізованої промислової продукції України. Визначено першочергові завдання дієвої організа-ції обліку реалізації готової продукції покупцям та замовникам. Пропонується ведення аналітичного(індивідуального) обліку розрахунків з покупцями та замовниками, який викликаний різними строкамидебіторської заборгованості та видом діяльності. Обґрунтовано ризик наданням комерційного кредиту,що зумовлює створення безнадійної дебіторської заборгованості.

Ключові слова:

  • дебіторська заборгованість, облік розрахунків з покупцями та замовниками, готова продукція, безнадійна дебіторська заборгованість.