Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ

DOI: 10.15673/fie.v10i1.869 (ukr)

  • О. В. Тарасова

Аннотація | Повний текст: У статті досліджуються проблеми забезпечення бюджетної безпеки України, яка відіграє над-звичайно важливу роль у розвитку суспільства. Розглянуто зміст фінансової політики як частиниекономічної політики держави. Визначені методологічні принципи, на базі яких має здійснюватисяфінансова політика: орієнтованість на кінцеву мету; макроекономічна збалансованість усіх галузейекономіки; відповідність інтересам всіх членів суспільства; використання економічних законів; враху-вання внутрішніх і зовнішніх факторів впливу. Обґрунтовано роль фінансової політики у забезпеченністабільного економічного зростання. Визначені основні загрози бюджетній безпеці України: високийрівень державного боргу; значний дефіцит державного бюджету; підвищення частки видатків держав-ного бюджету на фінансування потреб оборони та безпеки; інфляційно-девальваційні коливання.Сформульовані завдання, вирішення яких дозволить оптимізувати фінансову політику.

Ключові слова:

  • фінансова політика
  • фінансова система
  • державне регулювання
  • бюджетна безпека
  • економічне зростання.