Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

ОБГРУНТУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА РИНКОВОГО ТИПУ

DOI: 10.15673/fie.v10i1.866 (ukr)

  • О. В. Євтушок
  • О. Л. Ліпова
  • В. В. Бахчиванжи

Аннотація | Повний текст: У статті доведено, що маркетингові стратегії в управлінні діяльністю і розвитком підприємств єневід’ємною складовою системи аграрного менеджменту. Здійснено оцінку політичних, економічних,соціальних, технологічних факторів макроекономічного середовища аграрних підприємств України наоснові PEST – аналізу. Виявлено макроекономічні фактори формування маркетингової стратегії роз-витку аграрного підприємства: недосконалість механізму державної підтримки аграрних підприємств,відсутність підготовки кадрів з аграрного маркетингу, недосконале фінансово-кредитне забезпеченняаграрного сектора, непослідовна аграрна політика, невирішеність проблеми формування ринку земліта нестабільність податкової політики.Побудовано матрицю SWOT - аналізу зовнішнього маркетингового середовища. Рекомендо-вано в перспективі в маркетинговій діяльності застосовувати стратегію «використання сильнихсторін для знешкодження зовнішніх загроз». На основі вирішення економіко-математичної задачі об-ґрунтовано ефективність витрат на маркетингову діяльність в аграрному підприємстві.

Ключові слова:

  • маркетинг, маркетингова стратегія, розвиток підприємства, менеджмент, мар- кетингова діяльність