Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

ПРО ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ В ОДЕСЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

DOI: 10.15673/fie.v9i2.647 (ukr)

  • Г. В. Ангєлов
  • О. Б. Каламан
  • О. М. Кананихіна
  • А. О. Соловей

Abstract | Full Text: В статті розглянуто основні етапи становлення економічної науки в Одеській національній ака-демії харчових технологій. Зображено процес відкриття спеціальностей економічного профілю, вихо-вання висококваліфікованих економічних фахівців, створення економічних факультетів та створеннянових факультетів. Показано цілі, плани та завдання навчально-наукового Інституту прикладної еко-номіки і менеджменту ім. Г. Е. Вейнштейна, як частини ОНАХТ.

Keywords:

  • академія, інститут, економічний напрям, випускники, підготовка фахівців еко- номічного профілю, історичний опис.