Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

DOI: 10.15673/fie.v9i2.645 (ukr)

  • О. О. Євтушевська
  • С. П. Кустурова

Abstract | Full Text: У статті досліджено сутність, мету та порядок формування аналізу дебіторської і кредиторськоїзаборгованостей. Встановлено, що дуже велике значення для підприємств мають аналіз і управліннядебіторською і кредиторською заборгованістю, що функціонують в умовах ринку. Визначено, що голо-вним завданням управління рухом дебіторської заборгованості є встановлення з покупцями таких до-говірних відносин, які забезпечують своєчасне і достатнє надходження коштів для здійснення платежівкредиторам. Здійснено порівняльний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованостей на підпри-ємствах. Проведені дослідження показали, що упродовж останніх років на кожному підприємстві пере-важає кредиторська заборгованість, і свідчить про те, що підприємства в майбутньому не зможуть по-гасити свою кредиторську заборгованість за рахунок дебіторської. Запропоновано вживання заходівщодо управління дебіторською та кредиторською заборгованістю.

Keywords:

  • дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, порівняння, аналіз, оцінка.