Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ВАЛОВОЇ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В МАКРОСИСТЕМАХ

DOI: 10.15673/fie.v9i2.648 (ukr)

  • О. В. Нікішина

Abstract | Full Text: Досліджено природу доданої вартості у площині чотирьох наукових підходів (відтворювального,статистичного, бухгалтерського та логістичного) з акцентом на її соціально-економічні функції. Розроб-лено методику аналізу валової доданої вартості в макросистемах, орієнтовану на виявлення структур-них деформацій у секторальному вимірі, оцінку витратоємності доданої вартості, її впливу на економічнубезпеку, місця держави в глобальному ланцюгу вартості для його оптимізації. Головні напрями методикиапробовано в ході аналізу динаміки, структури та витратоємності валової доданої вартості секторів наці-ональної економіки, результати якого формують аналітичне підґрунтя для ефективних заходів держав-ного впливу.

Keywords:

  • валова додана вартість, макросистема, секторальна структура, витратоємність доданої вартості, глобальні ланцюги вартості.