Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

ОЦІНКА ОПТИМАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ АГРОХОЛДИНГІВ УКРАЇНИ (KERNEL HOLDING S.A., MHP S.A.)

DOI: 10.15673/fie.v9i3.631 (ukr)

  • С. М. Дідух
  • В. О. Мініна
  • Т. С. Федорова

Abstract | Full Text: Дана стаття присвячена дослідженню фінансових результатів та особливостей формуваннякапіталу провідних агрохолдингів України в сучасних умовах. Проведено аналіз структури капіталу аг-рохолдингів України на прикладі Kernel Holding S.A. («Кернел») і MHP S.A. («Миронівський хлібопро-дукт»). Досліджено динаміку їх фінансових показників та структуру капіталу із використанням моделіWACC та методу CAPM. Представлено висновки та рекомендації щодо оптимізації структури капіталуKernel Holding S.A. і MHP S.A. у сучасних умовах.

Keywords:

  • агрохолдинг, власний капітал, позиковий капітал, структура капіталу, Kernel Holding S.A., MHP S.A., фінансовий стан, WACC, CAPM.