Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЦІНОВОГО МОНІТОРИНГУ ТОВАРНОГО РИНКУ (НА ПРИКЛАДІ РИНКУ ХЛІБОПРОДУКТІВ)

DOI: 10.15673/fie.v9i1.481 (ukr)

  • О. В. Нікішина

Abstract | Full Text: Обґрунтовано методологічний підхід до цінового моніторингу товарного ринку, що поєднав концептуальний і методичний базиси, циклічну природу системи цінового моніторингу та її складові. Запропоновано методичний підхід до цінового моніторингу ринку з акцентом на оціночний базис у розрізі головних напрямів моніторингу, які мають специфічні складові та оцінюються за допомогою множини аналітичних показників, у т.ч. інноваційних. Проведено контурний ціновий моніторинг вітчизняного ринку хлібопродуктів, який довів прикладну значимість нових цінових показників та методик аналізу (зокрема, цінового логістичного балансу, коефіцієнтів дискримінаційності цін) і дозволив визначити низку закономірностей і співвідношень, врахування яких у регуляторних заходах держави покликано підвищити їх ефективність.

Keywords:

  • ціновий моніторинг та аналіз, вертикально суміжні ринки, логістичний ланцюг, ринок хлібопродуктів, селективні регуляторні заходи.