Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ

DOI: 10.15673/fie.v9i1.488 (ukr)

  • О. В. Тарасова

Abstract | Full Text: У статті досліджуються проблеми ефективності функціонування фінансової системи України,яка відіграє надзвичайно важливу роль у розвитку суспільства. Сформульовані завдання, вирішенняяких дозволить оптимізувати фінансову систему держави. Обґрунтовано роль фінансової політики узабезпеченні стабільного економічного зростання, доведено необхідність забезпечення збалансованості між цілями фінансової реструктуризації й умовами зовнішнього і внутрішнього середовища. Визначено, що одним із головних важелів у системі державного регулювання економічного і соціальногорозвитку є фінансові інструменти.

Keywords:

  • фінансова політика
  • фінансова система
  • фінансова реструктуризація
  • дер- жавне регулювання
  • фінансові інструменти
  • бюджетна децентралізація.