Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

ЕФЕКТИВНІСТЬ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

DOI: 10.15673/fie.v8i4.462 (ukr)

  • В. С. Мартиновський
  • Л. С. Бурага

Abstract | Full Text: Статтю присвячено дослідженню ефективності банківського кредитування малого та середньо-го бізнесу в Україні. Проаналізовано кількість та якість наданих кредитів суб’єктам господарювання;розглянуто суми наданих кредитів в розрізі областей та секторів економіки; проаналізовано розміррічних відсотків по кредитах. Виявлено основні недоліки в сфері кредитування малого та середньогопідприємництва. Внесені пропозиції щодо підвищення ефективності кредитування малого та серед-нього бізнесу.

Keywords:

  • малий та середній бізнес, банківські кредити, статистика НБУ, відсотки, фі- нансування, державна підтримка.