Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ТА НАПРЯМІВ ПОБУДОВИ СТРАТЕГІЇ ВІДНОВЛЕННЯ ВИНОГРАДАРСТВА ТА ВИНОРОБСТВА В УКРАЇНІ

DOI: 10.15673/fie.v8i4.461 (ukr)

  • І. М. Агеєва
  • Ю. В. Небеснюк

Abstract | Full Text: В даній статті розглянуті теоретико-методичні основи щодо вдосконалення стратегічногоуправління у виноробній галузі України. У зв’язку з помилками, яки були допущені в аграрній політиціУкраїни, виноградарство із високорентабельної галузі перетворилося у низькодоходну і навіть збитко-ву галузь, тому є шанс відновити галузь за рахунок побудови нової стратегії відновлення. Наведеноаналіз стану розвитку виноградарства і виноробства в світі. Зроблено висновок про необхідність вдос-коналення і розвитку цих галузей в Україні. Наявність об'єктивних передумов для розвитку диктуютьнеобхідність збільшення обсягів виробництва та поліпшення якості вітчизняних вин, оптимізації струк-тури споживання алкогольних напоїв, розробки і впровадження конкурентоспроможності здатних інно-ваційних технологій, інтеграції в світовий ринок вина.

Keywords:

  • стратегічне управління, стратегічний аналіз, виноградарство, стратегічний аналіз виноробства.