Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

DOI: 10.21691/fie.v8i1.54 (ukr)

  • С. О. Магденко

Abstract | Full Text: У статті досліджено сутність ефективності праці як складової ефективності виробництва, а та-кож шляхи її підвищення. Для досягнення мети підприємством необхідно, з одного боку, створювати та застосовувати мотиваційний механізм для кожного працівника, а з іншого боку, застосовувати ре-тельний контроль ефективності праці. Досліджено організацію внутрішнього контролю на всіх етапах відтворювального процесу виробництва продукції підприємств харчової промисловості

Keywords:

  • ефективність праці
  • контроль
  • внутрішній контроль
  • управління
  • стимулювання
  • мотиваційний механізм
  • етапи контролю