Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ: СУТНІСТЬ ТА ОБ’ЄКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

DOI: 10.15673/fie.v8i4.457 (ukr)

  • Х. О. Баранюк

Abstract | Full Text: В статті було розглянуто сутність категорії «конкурентоспроможність», яка представлена в публікаціях вітчизняних та іноземних вчених, об’єктів та рівнів дослідження, при дослідженні зроблено акцент саме на «конкурентоспроможність підприємства». Підкреслено, що ефективність економіки України не можлива без ефективного функціонування вітчизняних підприємств харчової промисловості, в тому числі підприємств малого бізнесу, що потребує забезпечення їх конкурентоспроможності, захисту і підтримки з боку держави. Удосконалено визначення сутності категорії «конкурентоспроможність підприємства малого бізнесу».

Keywords:

  • Конкурентоспроможність, рівні конкурентоспроможності, об’єкти конкурентоспроможності, конкурентоспроможність підприємства, підприємство малого бізнесу, харчова промисловість.