Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

СТАЛИЙ РОЗВИТОК АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОГО ПІДХОДУ

DOI: 10.15673/fie.v8i4.454 (ukr)

  • В. А. Самофатова

Abstract | Full Text: В статті визначено сутність і передумови формування кластерів. Здійснено аналіз концептуальних підходів до формування і розвитку кластерів. Зосереджено увагу на доцільності створення і функціонування кластерів у агропродовольчій сфері Південного регіону. Проаналізовано потенціал розвитку агропродовольчої сфери Південного регіону за допомогою SWOT-аналізу як інструменту стратегічного управління

Keywords:

  • кластер, кластерний підхід, сталий розвиток, агропродовольча сфера, регіон, SWOT-аналіз.