Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ОБ’ЄДНАНЬ: АНАЛІЗ, МОНІТОРИНГ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

DOI: 10.21691/fie.v8i1.51 (ukr)

  • Н. М. Купріна

Abstract | Full Text: Розглянуто підходи до щодо оцінювання ефективності діяльності, як окремого підприємства, так й їх об’єднань, а також доцільності створення агропромислового формування, як механізму забез-печення ефективності та конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості в сучасних умовах зміни зовнішнього середовища. Для оцінювання ефективності власної діяльності підприємств та їх об’єднань запропонована система показників, яка охоплює не тільки власну діяльність підприєм-ства та окремих її видів, а й оцінює ефективність функціонування кожного з сукупності підприємств, які формують агропромислове формування та діяльність всього об’єднання в цілому, тому що на нього поширюється принцип транспарентності

Keywords:

  • харчова промисловість
  • об’єднання підприємств
  • власна діяльність
  • об’єднана діяльність
  • система показників
  • ефективність діяльності
  • оцінювання ефективності діяльності