Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

ПРО ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРИВАБЛИВІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

DOI: 10.15673/fie.v8i3.206 (ukr)

  • В. І. Колесник

Abstract | Full Text: Cтаттю присвячено розгляду шляхів підвищення інвестиційної привабливості підприємств хар-чової промисловості. Визначаються проблеми сьогодення при залученні інвестицій до сектору харчо-вої промисловості. Обґрунтовано доцільність застосування управлінського консалтингу як інноваційно-го шляху підвищення інвестиційної привабливості підприємств даного сектору. Пропонується систем-ний підхід до управління факторами інвестиційної привабливості, який є індиферентним до внутріш-ньогалузевого поділу підприємств харчової промисловості.

Keywords:

  • інвестиційна привабливість
  • шляхи підвищення інвестиційної привабливості
  • управлінський консалтинг
  • системний підхід
  • управління факторами інвестиційної привабливості