Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

Визначено вплив суб’єктів корпоративного та індивідуального секторів на відтворювальний роз-виток стратегічного зернового ринку України. Обґрунтовано методичний підхід до оцінки відтворюваль-ної ефективності збутових каналів, що базується на порівняльному

DOI: 10.15673/fie.v8i3.201 (ukr)

  • О В Нікішина

Abstract | Full Text: Визначено вплив суб’єктів корпоративного та індивідуального секторів на відтворювальний роз-виток стратегічного зернового ринку України. Обґрунтовано методичний підхід до оцінки відтворюваль-ної ефективності збутових каналів, що базується на порівняльному аналізі показників доданої вартості у структурно-динамічному вимірі, рентабельності зерна та відтворювальної рентабельності в розрізі коо-перативного та корпоративного реалізаційних каналів. Здійснено поглиблений аналіз міжсекторного пе-рерозподілу продуктивної й непродуктивної компонент доданої вартості на зерновому ринку. Обґрунто-вано механізми державної підтримки створення та розвитку мережі регіональних зернових обслуговую-чих кооперативів в Україні.

Keywords:

  • зернові обслуговуючі кооперативи
  • індивідуальні господарства
  • додана вар-тість
  • відтворювальна ефективність
  • кооперативний і корпоративний збутові канали
  • агрологістична система