Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ: ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

DOI: 10.15673/fie.v8i2.134 (ukr)

  • Г. В. Ангелов
  • С. А. Дмитрашко

Abstract | Full Text: У статті розглянута специфіка ділового спілкування. Ділове спілкування підкорено інтересамсправи, успішність якої залежить від дотримання правил правового характеру і правил міжособистіс-ного спілкування. Авторами визначено моделі ділового спілкування. У практиці ділового спілкуванняіснують моделі ділових комунікацій, які актуальні у конкретній ситуації та реалізуються в залежностівід інтересів справ. Модель суперництва придатна до боротьби за матеріальні та нематеріальні пре-ференції. Модель домінування використовується в жорстких умовах перемовин. Модель партнерстванайбільш орієнтована на рівноправність учасників ділового спілкування і сприяє досягненню ухвале-ного завдання.Сучасний менеджмент передбачає ефективну організацію ділового процесу на основі рекоме-ндацій соціоніки. Авторами проаналізовано рекомендації соціоніки щодо створення умов ефективноїдіяльності групи та успішної комунікації суб’єктів ділового процесу. Рекомендації соціоніки дозволяютьструктурувати групу задля рішення певних завдань, сприяють створенню позитивної атмосфери вколективі, дозволяють досягати ухвалених рішень з високою результативністю, оскільки враховуютьуроджені структури психосоціотипів соціону.У діловому спілкуванні важливою формою комунікації є бесіда. Функціональність бесіди визна-чається обміном якісною інформацією, можливістю її перевірити та зробити ґрунтовні висновки щододілових пропозицій, призначень співробітників. Метод регламентованої бесіди придатний для швидко-го визначення професійного рівня співробітника. Метод цілеспрямованої бесіди із взаємним обміномінформацією продуктивний при необхідності вирішувати довгострокові завдання. Метод вільної бесідивикористовується у складних ситуаціях і передбачає розвинутий емоційний інтелект.Стрімкий розвиток інформаційних технологій впливає на форми ділового спілкування. Новіформи комунікацій – вебінари, блогосфера, соціальні мережі удосконалюють ділову комунікацію яквсередині організації, так і створюють нові можливості ділової взаємодії у глобальній спільноті.

Keywords:

  • ділове спілкування
  • моделі ділового спілкування
  • менеджер
  • група
  • бесіда
  • соціоніка
  • сучасна ділова комунікація