Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

ВЛИВ ГУДВІЛУ НА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ У ТУРИЗМІ

DOI: 10.21691/fie.v8i1.38 (ukr)

  • О. Є. Килинчук

Abstract | Full Text: Устаттірозглянутоосновніпоказники,якіформуютьпозитивнийгудвілтуристичногопідприєм-стватаїхвпливнаконкурентоспроможність.Обґрунтованопотенціалгудвілу,яксукупністьхарактер-нихповедінковихристуристичноїкомпанії,напрацьованихзачасїїперебуваннянатуристичномурин-ку.Запропонованоскладовірепутаційногопотенціалутуристичногопідприємства,яксукупністьфак-торівневловимогохарактеру,щовключаютьаспективідношеньміжтуристичнимпідприємствомта клієнтами.

Keywords:

  • конкурентоспроможність
  • гудвіл
  • туризм
  • туристичний бізнес
  • ефективність
  • конкуренці.