Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

УПРАВЛІНСЬКА ПРАЦЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

DOI: 10.15673/fie.v8i2.129 (ukr)

  • О. І. Мельничук

Abstract | Full Text: Узагальнено наукові підходи до визначення сутності категорій «управлінська праця» та «орга-нізація управлінської праці», в результаті чого сформульовано їх авторське визначення. Проаналізо-вано систему організації управлінської праці в державному підприємстві «ДГ «Таїровське», а саме:оцінено якісний склад управлінських працівників підприємства; досліджено комплекс документів, рег-ламентуючих діяльність управлінських працівників; здійснено оцінку економічної ефективності роботиуправлінського персоналу. Розроблено рекомендації щодо удосконалення організації управлінськоїпраці в господарстві за рахунок: удосконалення його організаційної структури управління; впрова-дження і використання паспорту робочого місця управлінського працівника; організації плануванняособистої роботи менеджерів господарства на наукових основах.

Keywords:

  • управління
  • керівник
  • менеджер
  • управлінська праця
  • організація управлінської праці
  • регламентація