Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ В ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ ПІДПРИМСТВА

DOI: 10.15673/2312-847x.4/2015.56865 (ukr)

  • Г. О. Ткачук

Abstract | Full Text: Надана розгорнута характеристика внутрішніх економічних ризиків діяльності підприємства, представлені їх класифікаційні ознаки. Систематизовано основні методи ідентифікації ймовірних ри-зиків. Виділено групи обліково-аналітичного забезпечення, що допомагають ідентифікувати внутрішні загрози підприємства. Наведено їх склад та загальна характеристика.

Keywords:

  • внутрішні економічні ризики
  • ідентифікація економічних загроз
  • методи ідентифікації економічних загроз
  • обліково-аналітична система
  • обліково-аналітичне забезпечення