Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

РИЗИКИ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

DOI: 10.15673/2312-847x.4/2015.56863 (ukr)

  • В. В. Немченко
  • В. В. Зеленяк

Abstract | Full Text: Розглянуто інноваційно-інвестиційний процес як засіб розвитку інноваційної діяльності підпри-ємства шляхом залучення інвестицій. Виділено внутрішні та зовнішні загрози інноваційно-інвестиційного процесу в системі економічної безпеки підприємства. Досліджено основні принципи та напрями державної інноваційної політики. Виділено фактори її впливу на зниження ризиків економічної безпеки підприємства.// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "journals.uran.ua"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "journals.uran.ua"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e

Keywords:

  • економічні ризики
  • інновації
  • інвестиції
  • інноваційно-інвестиційна діяльність
  • економічна безпека підприємства
  • державна політика