Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ДЖЕРЕЛО ЙОГО КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

DOI: 10.15673/2312-847x.4/2015.56862 (ukr)

  • Ю. М. Мельник

Abstract | Full Text: У статті розглянуто підходи до визначення інноваційної стратегії підприємства як частини загальної стратегії бізнесу. Виділено найважливіші напрямки розвитку підприємств в інноваційній сфері. Розглянуто ін-струменти пошуку та оцінки ідей нових конкурентоспроможних продуктів і ризики, пов’язані з процесом ство-рення і випуску нововведень.

Keywords:

  • інновація
  • стратегія
  • розвиток
  • технологія
  • підприємство
  • продукт
  • конкуренція