Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

ВИКОРИСТАННЯ КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЛОДООВОЧЕВИХ КОНСЕРВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

DOI: 10.15673/2312-847x.4/2015.56860 (ukr)

  • С. М. Дідух

Abstract | Full Text: У статті розглянуто передумови використання кластерної моделі розвитку для реалізації інвес-тиційного потенціалу плодоовочевих консервних підприємств України. Розглянуто стан та проблеми функціонування підприємств консервної галузі. Запропоновано схему організації та взаємодії учасни-ків плодоовочевого кластеру. Визначено структуру плодоовочевого кластера, мету та завдання його створення, повноваження, обов’язки учасників і керівних органів. Представлено можливі ефекти від впровадження організаційних заходів з підвищення інвестиційного потенціалу плодоовочевих консер-вних підприємств.

Keywords:

  • кластерна модель розвитку
  • інвестиційний потенціал
  • плодоовочеві консервні підприємства
  • плодоовочевий кластер