Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

КОРПОРАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

DOI: 10.15673/2312-847x.4/2015.56859 (ukr)

  • Л. П. Рогатіна

Abstract | Full Text: Здійснена систематизація різних підходів до вибору принципів корпоративного управління. Ви-значено перелік істотної інформації в системі корпоративного управління. Наведено її зміст. Визначе-но принципи розкриття інформації про підприємство. Систематизовано джерела інформації про кор-порацію та розкрито їх зміст. Виділено завдання корпоративного контролю та його ознаки.

Keywords:

  • економічна безпека підприємства
  • корпоративне управління
  • принципи корпо-ративного управління
  • корпоративна інформація
  • корпоративний контроль