Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННІЙ ГАЛУЗІ

DOI: 10.15673/2312-847x.4/2015.56856 (ukr)

  • К. Б. Козак
  • Г. Ф. Маркова

Abstract | Full Text: даній статті розглянуті особливості сучасного розвитку економіки і суспільства взагалі, розк-рита роль ефективного управління персоналом як одного з найважливіших факторів розвитку будь-якої діяльності. Проаналізовано тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу та актуальність особливої уваги саме до цієї сфери. Виявлено основні проблеми управління персоналом в сучасних умовах, визначено важливі функції управління.// _// _// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "journals.uran.ua"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "journals.uran.ua"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "journals.uran.ua"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e

Keywords:

  • управління персоналом
  • готельно-ресторанна галузь
  • трудові ресурси
  • про-блеми управління персоналом
  • система мотивації