Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

АНАЛІЗ СТАНУ ТА ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

DOI: 10.15673/2312-847x.4/2015.56740 (ukr)

  • О. Б. Каламан

Abstract | Full Text: Розглянутий сучасний стан ринку продукції виноградарства. Показані основні тенденції розвит-ку виноградарсько-виноробної галузі країни. Описані проблеми агропромислового підкомплексу Украї-ни. Зображено скорочення площ, врожайності та валового збору винограду як наслідок нераціональ-ного розвитку підкомплексу. Виявлено гострі проблеми галузі в сучасних реаліях. Зображені специфі-чні особливості функціонування підприємств виноградарсько-виноробної галузі. Запропоновані шляхи поліпшення стану галузі.

Keywords:

  • агропромисловий підкомплекс ринок
  • виноградарство
  • виноробство
  • виробництво
  • підприємство