Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

РОЗВИТОК ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ У СТРАТЕГІЧНОМУ ВИМІРІ

DOI: 10.15673/2312-847x.4/2015.56739 (ukr)

  • І. М. Агеєва

Abstract | Full Text: В статті розвинуті теоретико-методичні основи та розроблені практичні рекомендації щодо вдос-коналення стратегічного управління на підприємстві. Основні результати є такими: запропоновано ви-пуск нового виду продукції; часткову автоматизацію відділу маркетингу; реструктуризацію відділу марке-тингу завдяки введенню посад «менеджер ЗЕД» та «бренд-менеджер коктейлів з вина».

Keywords:

  • стратегія
  • стратегічний набір
  • стратегічний аналіз
  • виноробство
  • харчова промисловість