Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

ІНТЕГРОВАНИЙ ЗЕРНОВИЙ РИНОК У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

DOI: 10.15673/2312-847x.4/2015.56722 (ukr)

  • О. В. Нікішина

Abstract | Full Text: Узагальнено концептуальні підходи до визначення категорій «економічна безпека» та «продово-льча безпека». Обґрунтовано стратегічну роль інтегрованого зернового ринку в забезпеченні економіч-ної безпеки держави та її складових в умовах загальносвітових інтеграційних процесів. Проведено ана-ліз впливу експорту зерна та продуктів його переробки на динаміку валової доданої вартості секторів економіки України, на підставі якого доведено важливу роль зернового ринку в забезпеченні зовнішньо-економічної безпеки держави.

Keywords:

  • інтегрований зерновий ринок
  • економічна безпека
  • продовольча безпека
  • зовні-шньоекономічна безпека
  • національні економічні інтереси
  • експорт зерна