Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО СЕЛЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У СИСТЕМІ СУМІЖНИХ РИНКІВ ЗЕРНА ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ

DOI: 10.15673/fie.v8i2.125 (ukr)

  • О. В. Нікішина

Abstract | Full Text: Визначено змістовну сутність категорії «стійкий відтворювальний розвиток». Обґрунтовано кон-цептуальний підхід до селективного регулювання відтворювальних процесів у системі вертикально су-міжних ринків зерна та продуктів його переробки, що органічно поєднав два напрями. Перший передба-чає нівелювання деформацій процесів відтворення шляхом впровадження інтервенційних, організацій-них і інституційних механізмів регулювання. Другий напрям орієнтований на стимулювання продукуван-ня доданої вартості товарів у ресурсоутворювальних секторах ринку, що позиціонуються як «точки зрос-тання», шляхом реалізації відтворювальних регуляторних механізмів

Keywords:

  • ринки зерна та продуктів його переробки
  • система суміжних ринків
  • деформації відтворювальних процесів
  • ресурсоутворювальні сектори
  • оптимізація товарних потоків
  • селективне регулювання