Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

ПТИМІЗАЦІЯ ФОНДООЗБРОЄНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА ОСНОВІ ВИРОБНИЧИХ ФУНКЦІЙ

DOI: 10.15673/fie.v8i2.128 (ukr)

  • В. О. Янковий
  • Н. В. Мельник

Abstract | Full Text: У статті досліджується можливість оптимізації випуску продукції в рамках виробничої функції Кобба-Дугласа і функції з постійною еластичністю заміщення ресурсів. Визначається оптимальна фо-ндоозброєність, що забезпечує максимізацію випуску продукції. Показується, що в цьому випадку гра-нична норма заміщення ресурсів дорівнює одиниці. Пропонується нове тлумачення граничної норми заміщення ресурсів як індикатора диспропорцій при вкладенні коштів в агреговані фактори «капітал» і «праця». Виведена на основі оптимальної фондоозброєності гранична норма заміщення ресурсів мо-же служити важливою додатковою характеристикою при застосуванні виробничих функції в процесі аналізу випуску продукції на підприємствах харчової промисловості України

Keywords:

  • оптимізація
  • фондоозброєність
  • виробнича функція
  • норма заміщення ресурсів