Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКА ЗВІТНІСТЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ

DOI: 10.21691/fie.v8i1.69 (ukr)

  • Л. В. Іванченкова
  • Г. О. Ткачук

Abstract | Full Text: Надана розгорнута характеристика внутрішньогосподарської звітності підприємства. Дослі-джено та проаналізовано її різні категорії з авторським узагальненням. Систематизовано звітну внут-рішню інформацію промислового підприємства. Виділено категорії розподілу обліково-аналітичної ін-формації, що вдосконалюють діючу систему управління підприємства. Наведено склад управлінської (внутрішньогосподарської) звітності для промислового підприємства

Keywords: