Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

DOI: 10.21691/fie.v8i1.68 (ukr)

  • Т. М. Ступницька
  • Г. В. Немченко

Abstract | Full Text: У статті розглянуті проблеми фінансової децентралізації. Визначені джерела фінансування мі-сцевих бюджетів та з’ясовані шляхи покращення соціального розвитку регіонів. Запропоновано розра-хунок доходів регіонального бюджету на кількість населення, за допомогою якого можна оцінювати можливості регіону у соціальному розвитку, необхідність субвенцій. Зроблені пропозиції по пошуку джерел фінансування місцевих бюджетів з урахуванням потенціалів регіонів

Keywords:

  • фінансова децентралізація
  • витрати та доходи місцевих бюджетів
  • ефективність фінансової децентралізації