Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ

DOI: 10.15673/fie.v10i1.870 (ukr)

  • О. О. Євтушевська
  • А. Б. Хамардюк

Abstract | Full Text: У статті викладено та розглянуто особливості обліку і аналізу витрат діяльності на підприємст-вах виноробної галузі, досліджено теоретичні аспекти обліку витрат діяльності, методики аналізу ви-трат діяльності. Також досліджено особливості обліку витрат діяльності на підприємствах виноробноїгалузі м. Одеса. Для того, щоб виріс економічний рівень держави та суб’єктів господарювання необ-хідно, щоб процес виготовлення продукції був ефективним. Об’єктом обліку витрат у виноробній галузіє виноградні культури (або групи культур), витрати на виробництво вина, витрати, що підлягають роз-поділу, інші витрати.В управлінні витратами найголовніше значення має оперативна інформація отри-мана про витрати, що дозволяє втручатися в виробничий процес і оптимізувати його.

Keywords:

  • облік, витрати, виноробна галузь, операційні витрати, аналіз, собівартість, ви- трати на збут, адміністративні витрати