Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

DOI: 10.15673/fie.v10i1.868 (ukr)

  • Г. Б. Пчелянська
  • К. О. Васьковська
  • Д. П. Пчелянський

Abstract | Full Text: У статті досліджено роль інформаційних технологій в управлінні підприємством, розкрито сут-ність та перспективи впровадження інформаційних технологій в управлінні сучасними підприємствами.Відображено тенденції впровадження інформаційних технологій у виробничу діяльність підприємства.Розглянуто концепції управління підприємством з використанням інформаційних технологій. Проаналі-зовані як переваги так і недоліки застосування інформаційних технологій в процесі прийняття управ-лінських рішень. Рекомендовано запровадження інформаційних технологій в управлінні підприємст-вом, що дозволить забезпечити безперервний облік та контроль ресурсів на підприємстві, оперативнупідготовку аналітичних документів, прогнозування показників діяльності підприємства, підвищенняефективності прийняття управлінських рішень.

Keywords:

  • інформація, інформаційні технології, управлінське рішення, інтегроване інфо- рмаційне середовище, система підтримки прийняття рішень, бізнеc-процес, управління підприємст- вом.