Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

ІНТЕГРАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ

DOI: 10.15673/fie.v10i1.862 (ukr)

  • О. В. Нікішина
  • Н. О. Бібікова

Abstract | Full Text: Визначено інтеграційні тенденції та проблеми розвитку вітчизняного ринку хліба та хлібобулоч-них виробів у розрізі офіційного та «тіньового» сегментів. Показано трансформаційний вплив «тіньово-го» сегменту на відтворювальний розвиток хлібного ринку України. Ідентифіковано тенденцію посиленняінтеграційних зв’язків між «тіньовими» сегментами суміжних ринків борошна та хліба. Обґрунтовано сут-ність та компоненти трьох ринкових інтеграційних механізмів, цілеспрямовано зорієнтованих на віднов-лення та зміцнення інтеграційних зв’язків між суб’єктами виробничого та сировинного й торгового секто-рів хлібного ринку. Акцентовано увагу на пасивному характері діючої інтеграційної політики держави, щопрактично не охоплює споживчий сектор продовольчих ринків. За результатами аналізу ідентифікованоціновий диспаритет у споживчому секторі хлібного ринку та обґрунтовано механізм його подолання, пок-ликаний збільшити кількість інтеграційних зв’язків між покупцями та виробниками якісного хліба легаль-ного сектору ринку.

Keywords:

  • хлібний ринок, легальний і «тіньовий» сегменти, інтеграційні тенденції, міжсек- торні зв’язки, ринкові інтеграційні механізми.