Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

АДАПТИВНІСТЬ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

DOI: 10.15673/fie.v10i1.864 (ukr)

  • О. Л. Ліпова
  • Т. М. Черевата

Abstract | Full Text: В статті розглянуто та обґрунтовано закономірний взаємозв’язок ринкових категорій «адапти-вність підприємства» та «конкурентоспроможність підприємства», досліджено прикладний аспект що-до етапів адаптаційного процесу підприємства.В статті визначено актуальність адаптаційного процесу підприємства як основи розвитку йогоконкурентоспроможності. Уточнено визначення категорії «адаптивність підприємства» як здатність,можливість та швидкість його реагування на зміни та виклики, що відбуваються як у зовнішньому се-редовищі, так і у внутрішніх умовах господарювання. Запропоновано рекомендації практичної адап-тації суб’єктів господарювання. Акцентовано увагу на різновидах стану адаптивності. Розробленопослідовність етапів адаптації в контексті турбулентної економіки.

Keywords:

  • адаптація, адаптивність і адаптованість підприємства, адаптаційний процес, адаптаційний механізм, конкурентоспроможність підприємства.