Food Industry Economics

ISSN-print: 2312-847X
ISSN-online: 2411-4111
ISO: 26324:2012

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

DOI: 10.21691/fie.v8i1.67 (ukr)

  • Р. А. Чернякова

Abstract | Full Text: У статті досліджується сучасний стан та основні тенденції інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості та її місце в промисловості України, розкриваються основні проблеми іннова-ційного розвитку. Також виявляються задачі, вирішення яких є необхідною передумовою інноваційного розвитку харчової промисловості. Запропоновано напрями розвитку управління інноваціями на підп-риємствах та варіанти удосконалення системи управління інноваціями з метою підвищення ефектив-ності інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості

Keywords:

  • інноваційна діяльність
  • інновації
  • виробництво
  • інноваційний розвиток
  • управління інноваціями
  • підприємницька діяльність